Organizace dne

  • 06:30 – 08:30: spontánní hry dle volby dětí, didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální
  • 08:30 – 09:00: pohybové a relaxační aktivity, logoped. prevence, hygiena, přesnídávka
  • 09:00 – 09:30: didakticky zacílené činnosti – frontální, skupinové, individuální
  • 09:30 – 11:30: převlékání, pobyt venku
  • 11:30 – 12:00: hygiena, oběd
  • 12:00 – 13:45: hygiena, odpočinek, klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku
  • 13:45 – 14:00: hygiena, svačina
  • 14:00 – 15:30: odpolední zájmové činnosti, pobyt na školní zahradě

Přidáno 20. 7. 2022, autor: J4W Admin

loader Načítám...
Co dnes vaříme?
loader Načítám...
Fond Vysočiny